Huisartsenpraktijk Koersel (Beringen)

Voor levensbedreigende situaties bel 112

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. 


Dit dossier bevat:


     •     gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis/eventuele allergieën

     •     sociale en administratieve gegevens

     •     verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers

     •     gegevens over de gevolgde behandelingen

     •     gegevens over genomen medicatie

     •     vaccinaties


Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar. 


Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing 'op maat' te organiseren. Dankzij dit Globaal Medisch Dossier wordt de communicatie tussen de specialist en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.


Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Breng hiervoor een klevertje van het ziekenfonds mee naar de raadpleging. Dit per persoon, ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts. 


Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts. 


Indien u 75 jaar of ouder bent of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.


Uw Globaal Medisch Dossier